11

Evente

225

Pjesëmarrës

4

Qytete

27

Propozime

11

Projekte fituese

Rreth Barleti Hackathon

“Barleti Hackathon” është një program me një sërë aktivitetesh i bazuar në standarde ndërkombëtare, me qëllim zbulimin dhe mbështetjen e talenteve në grupmosha të ndryshme si: maturantë, studentë, të rinjtë dhe profesionistë. Fokusi kryesor i Hackathon, për të ardhmen digjitale, është krijimi i hapësirës dhe mundësive në formën e aktiviteteve kodim, ndërtim i aplikacioneve, softwer-ve apo pajisjeve, që bashkon programuesit kompjuterikë dhe njerëzit e tjerë të interesuar në grup për të përmirësuar dhe për të ndërtuar zgjidhje kreative.

Pse “Barleti Hackathon”?

 • Zhvillimi i aftësive për të evidentuar dhe zgjidhur sfidat për të ardhmen dixhitale.
 • Për të mësuar punën në grup, zhvilluar dhe materializuar idetë.
 • Trajnime dhe workshop-e në fushën e sipërmarrjes dhe teknologjisë së informacionit.
 • Certifikimi dhe mbështetja e nevojshme dhe mëtejshme për zhvillimin e ideve.
 • Pjesëmarrje në Hackathon kombëtar dhe ndërkombëtar.

INFORMACION PËR TË INTERESUARIT

AKTIVITETET KRYESORE
Demo Day: Trajnim Paraprak dhe Orientim (Para-Hackathon) për Pjesëmarrësit dhe Mentorët, Event Day: Trajnime dhe workshop-e në fushën e sipërmarrjes dhe teknologjisë së informacionit si: Kam një ide! Planifikimi I një biznesi – Modeli Canvas, Ndërtimi dhe Testimi i produkteve dhe shërbimeve, Plani i Biznesit, Pitching, etj. Hackathon 2-ditor.
KOHA E REALIZIMIT
Aktivitetet do të realizohen brenda një axhende 2 ditore në intervalin kohor 09:00 - 18:00, për një periudhë 6 mujore janar-qershor dhe aktiviteti final në periudhën tetor-nëntor.
FORMA E REALIZIMIT
Programi është planifikuar për një periudhë 6 mujore me një Hackathon në muaj sipas kategorive: Digital Tech, Digital City (Smart City), Digital Industry, Digital Finance & Fintech, Digital Health & Sport dhe Digital Social, ku fituesit e cilës kategori do të kenë të drejtën për pjesëmarrje në Hackathon final. Përpara çdo Hackathon mujor do të mbahen 1 ose 2 Demo Day për orientim dhe klasifikimin e pjesëmarrësve dhe projekteve në grup.
VENDI I AKTIVITETEVE
Në hapësirën e Universitetit Barleti, Triple City ose bashkëpunëtorit sipas rastit.
 • Të rinjtë maturantë të moshës 17-18 vjeç.
 • Të jeni nxënës në një nga shkollat e mesme në Republikën e Shqipërisë, Kosovës, Malit të Zi dhe Maqedoninë e Veriut.
 • Grupi të ketë një numër minimal 2 deri në 3 pjestarë.
 • Faza 0 (Starting)
  • Vlerësimi i aplikacioneve dhe projekteve.
  • Krijimi i një short liste për idetë/projektet e përzgjedhura.
 • Faza 1 (Demo Day)
  • Trajnim Paraprak dhe Orientim (Para-Hackathon) për pjesëmarrësit dhe mentorët.
  • Grupimi i pjesëmarrësve sipas projekteve.
 • Faza 2 (Event Day)
  • Hackathon 2-ditor.
  • Shpallja e fituesve.
 

Keni një projekt apo ide për të ardhmen dixhitale?

Aplikoni online për të marrë pjesë në edicionin e ardhshëm

Partnerët